รายงานการเงินและบัญชีลิงค์หน่วยงานสำคัญ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน ปตท.

อัตราแลกเปลี่ยน

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายสุกันท์ สุนันธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่สมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิต รายนายกาวอน สุรำไพ หมู่ 10 จำนวนเงิน 5,000 บาท


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และนักเรียนโรงเรียนบ้านบะฮี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ณ วัดป่ายอดแก้ว บ้านบะฮี หมู่ 8


นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ร่วมกันมอบบ้านให้กับนางประพันธ์ ไชยปัญหา ราษฏร หมู่ 4 บ้านนาตากาง ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านาท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี รับมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเทศบาลตำบลวังยาง โดยการนำของนายกิตติพงษ์ ก้อนแพง ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง


หนังสือราชการกรม

งานราชการ

แนะนำผู้บริหาร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ