องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-2567
ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้7,120
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,131
ทั้งหมด 218,466

image ประชาสัมพันธ์
ขับขี่ ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ
เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร
รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการเพื่อขอประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 2 [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ออกจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ [27 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ณ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [9 กุมภาพันธ์ 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
เตือน สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านบะฮี หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาบ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะฮี หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายประมาณ สุนันธรรม)

นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
(นายประมาณ สุนันธรรม)

นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี