messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-2567
ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
image ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ชาวตำบลบะฮี ร่วมใจหยุดเผา ตอซังและฟางข้าว ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5
ขับขี่ ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ
เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร
รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567[26 มิถุนายน 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี[14 มิถุนายน 2567]
ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี2567 บ้านนางเสงี่ยม ผาอินทร์ ต.บะฮี หมู่2 บ้านบะหัวเมย[11 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี[4 มิถุนายน 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview60

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะฮี หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview98

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายประมาณ สุนันธรรม)

นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
(นายประมาณ สุนันธรรม)

นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 124
เดือนนี้1,702
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,614
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี