messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ว่าง
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี