องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จัดโครงการรวมใจรักผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อแสดงออกถีงความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี