องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
รายละเอียด : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด อย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสกปรกและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ๒. การดูแลตนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ๓. การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ช้อนกลางตักอาหารและล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี