องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุกันท์ สุนันธรรม นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ประชาชนตำบลบะฮี และพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจในการรณรงค์ขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย โดยทำกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณถนนหลักเส้นบ้านบะฮี ม.5,8,10 ตลอดเส้นทางโดยทำความสะอาดถนน เก็บขยะ กวาดล้าง ทำความสะอาด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน