ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2564
ชื่อไฟล์ : dFUurPaSat81348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จะออกรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันที่ 15/18/23/25/30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะทราบโดยทั่วกันและนำขยะมาขายในวันและเวลาที่แจ้งตามตารางแนบท้าย