ชื่อเรื่อง : ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศง 2563 (ภ.ด.ส.3) เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : jaCPtGfFri90424.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้