ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ invetter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง