ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้่เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2566 (รายของนายสร้อย คำจะพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง