องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ วัน/เวลา/สถานที่ สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ฐานข้อมูลตลาดในตำบลบะฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo รายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง ในเขตตำบลบะฮี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
photo ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำในหน้าแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประชาสัมพันธ์ทิ้งหน้ากากอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
photo การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกิจกรรมของตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 453 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน