องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
group กองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน