องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
camera_alt ภาพกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านวีดีโอรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [17 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน [23 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
การปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [9 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ประจำปี พ.ศ.2564 [5 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
การออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 [1 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
ออกตรวจสอบและช่วยเหลือประชาชนกรณีเหตุเพลิงไหม้ [1 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2563 [24 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จัดกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขึ้น ณ วัดป่าบ้านบะหัวเมย โดยมีนายสุกันท์ สุนันธรรม นายกอบต.บะฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ... [7 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : admin
7/4/63 ชุดปฏิบัติการระดับตำบลบะฮี นำโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.บะฮี ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย ผู้ใหญ่บ้านนาตากาง ม.4 พร้อมผู้ช่วย ออกตรวจตราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหสถาน ห้ามชุมนุมมั่วสุม ตรวจแนะนำร้านค้าห้ามจำหน่ายสุรา ในเขตพื้นที่ตำบลบะฮี...
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน