องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางสุดารัตน์ สัพโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวอักษราพร อุตศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา


× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี