องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ใส่ code:

 อยากให้ตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยขน์ สายบ้านบะฮี-โนนขมิ้น มีการลุกลำ้ที่สาธารณะ

กองช่างได้ออกตรวจสอบและไกล่เกลี่ยเบื้องต้นแล้วคะ..และได้ประสานไปยังที่ดินอำเภอพรรณานิคมเพื่อออกตรวจแนวเขตต่อไปคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:18 สิงหาคม 2563)

ขอร้องเรียน ฝ่าย Operator ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูล พูดจาไม่มีหางเสียง เสียงแข็ง สมควรที่จะหาบุคคลอื่นมาทดแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยคะ...ขอน้อมรับคำติชมเพื่อปรับปรุงต่อไปคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:13 มกราคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน